Nurkowanie techniczne nie jest jedynie kojarzone z umiejętnościami nurkowymi, ale od powstania samego terminu ten sposób zanurzenia się pod wodę był również kojarzony ze sprzętem nurkowym. Nurkowanie techniczne to nurkowanie głębokie w skomplikowanych miejscach nurkowych i  na dużych głębokościach.

Już kilkanaście lat temu Twórcy podręcznika „Encyklopedia nurkowania” przewidywali taki oto rozwój nurkowania technicznego w okresie do 2010 roku:

– Rebreathery zastąpią aparat o otwartym obiegu w wielu zastosowaniach nurkowania technicznego. Będziesz musiał być certyfikowanym rebreatherowym nurkiem rekreacyjnym, żeby zacząć kurs nurkowania technicznego. Usprawni się szkolenie i ergonomia rebreatherów przez zestandaryzowanie położenia podstawowych układów sterowania (np. bypass tlenu będzie w tym samym miejscu we wszystkich modelach), co pozwoli na łatwe przeniesienie umiejętności motorycznych pomiędzy modelami.
Nurkowania głębsze niż 90 metrów (300 stóp) będą rutynowe.
– Nowe metody modelowania dekompresji radykalnie zmienią metodologie dekompresji.
– Komunikacja głosowa będzie standardem w nurkowaniu technicznym.
– Dostępne będą pierwsze sportowe skafandry ciśnieniowe, co zabierze nurków technicznych aż na 300 metrów (1000 stóp).
– Mimo że nurkowanie techniczne pozostanie małym segmentem przemysłu nurkowego, ten segment będzie wzrastał. Statki nurkowe będą oferowały więcej wypraw wyłącznie dla nurków technicznych, a producenci będą zwracali większą uwagę na ich potrzeby.
– Podział pomiędzy nurkowaniem technicznym i rekreacyjnym stanie się bardziej wyraźny, gdyż nurkowie techniczni będą starali się zrobić wrażenie coraz bardziej skomplikowanymi metodami i sprzętem. Niemniej jednak, innowacje z nurkowania technicznego będą wciąż przelewać się na nurkowanie rekreacyjne.

Nurkowanie techniczne w rzeczy samej stało się modne. To wyjątkowy sposób na podniesienie własnych kwalifikacji nurkowych i zaistnienie w świecie nurkowym w sposób, który zostanie doceniony przez podwodne towarzystwo. W związku z trendem towarzyszącemu nurkowaniu technicznemu dużo świeżych nurków po kursie OWD wskakuje natychmiast w konfigurację Sidemount, aby wyglądać i czuć się profesjonalnie. Jak nurkowanie techniczne wygląda dziś? O tym w następnym poście :)