Nurkowanie techniczne nie jest jedynie kojarzone z umiejętnościami nurkowymi, ale od powstania samego terminu ten sposób zanurzenia się pod wodę był również kojarzony ze sprzętem nurkowym. Nurkowanie techniczne to nurkowanie głębokie w skomplikowanych miejscach nurkowych i  na dużych głębokościach. Już kilkanaście lat temu Twórcy podręcznika „Encyklopedia nurkowania” przewidywali taki oto rozwój nurkowania technicznego w okresie […]